“Het zelf. De reactie van Kierkegaard op Fichte”

Artikel “Het zelf. De reactie van Kierkegaard op Fichte” in: A. Deddens (eindred.), Sophie, Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, jaargang nr. 9 april 2019, p. 38 t/m 43.